Projektbeskrivning

Under 2016 kommer det att bli ett grönt år i Göteborg. Jag och Peter deltog på upphandlingen om att rita en trädgård på 1200 kvm runt Poseidon högst upp på Götaplatsen. Hela Europas designers/arkitekter var inbjudna och vi lyckades komma till final.
Vårt designförslag byggde på världstemat där vi skulle skapa sex planteringar, en från varje världsdel, med två biotoper i varje världsdel. Europaplanteringen är den trolska granskogen som övergår till medelhavet..

Runt Poseidon ville vi skapa planteringar där växter från hela världen samsas och lyfter varandra.
Poseidon omges av en halvsfär av stål som har klätterväxter som närmar sig Poseidon.
Detta är ett projekt där både barn och mångkultur lyfts fram. Att vi kunde konkurrera med eliten inom trädgårdsdesign ger oss självförtroende inför kommande projekt. Nu gick uppdraget till White arkitektkontor och vi önskar dom lycka till.